Lagring af job med PS/PDF-data i hold-køen

Du kan vælge at gemme PS/PDF-datajob, der udføres med LPR-protokollen, i hold-køen.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Hold] → [Gem PS/PDF-data til kø].
3.
Vælg [Til] for hvert element → tryk på [OK].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil gemme dataene i hold-køen.
18K7-0F5