Forskel mellem A5R og STMTR-ark

Når A5R- eller STMTR-papir er lagt i papirskuffen, kan du indstille det format, der skal anvendes ved handlingen.
VIGTIGT!
Denne status kan indstilles, når [Alle formater] er valgt i [Papirformatgruppe for Autogenk. i Skuffe].
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [A5R/STMTR- papirvalg].
3.
Vælg [A5R] eller [STMTR] for hver papirskuffe → tryk på [OK].
18K7-05R