Aktivering af skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner

Du kan specificere det skærmbillede, der vises, når du trykker på [Kopi].
Hvis [Indstilling af skærmvisning] er indstillet til 'Grundlæggende kopiering':
Hvis [Indstilling af skærmvisning] er indstillet til 'Ekspreskopiering':
Denne status kan indstilles, når kopifunktionen er tilgængelig. For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende kopifunktionen, kan du se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Visningsindstillinger] → [Indstilling af skærmvisning].
3.
Angiv indstillingerne → tryk på [OK].
18K7-061