Vis faxfunktion

Du kan indstille maskinen til at vise faxfunktionen på hovedmenuen. Hvis du ønsker, at faxfunktionen skal vises på hovedmenuskærmen, kan du vælge, om du vil vise faxfunktionen eller ej i [Scan og send]. Ved at vise faxfunktionen i [Scan og send] kan du på samme tid sende til forskellige modtagere med forskellige sendemetoder, som f.eks. som e-mail og I-fax.
For informationer om tilbehør der kræves for at anvende denne funktion, kan du se"Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Visningsindstillinger] → [Vis faxfunktion].
3.
Tryk på [OK] → [Til].
Tryk på [Fra], hvis du ikke vil vise faxfunktionen på hovedmenuen.
Hvis du slår <Aktivér fax i scannings- og sendefunktion> 'Til', vises faxfunktionen i [Scan og send].

BEMÆRK!
Denne status aktiveres først, når du har genstartet maskinen. For instruktioner om at genstarte maskinen (slukke for hovedafbryderen og derefter tænde) kan du se "Sådan slår du strømmen til."
18K7-062