Ændring af standardvisningen for listeskærmbilledet Vælg papir

Du kan indstille, om du vil vise enhedsillustrationen eller ej på skærmbilledet Vælg papir i listevisning.
Når [M/illustrationer] er valgt for [Ændr skærmen for Liste med papirtype]:
Når [Ingen illustrationer] er valgt for [Ændr skærmen for Liste med papirtype]:
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Visningsindstillinger] → [Ændr skærmen for Liste med papirtype].
3.
Angiv følgende indstillinger → tryk på [OK].
[M/illustrationer]:
Viser illustrationer på listeskærmbilledet Vælg papir.
[Ingen illustrationer]:
Viser ikke illustrationer på listeskærmbilledet Vælg papir.
18K7-06A