Tidsformat

Du kan vælge, om der skal vises tid i 24-timer notation eller i 12-timer notation.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Timer-/energiindstillinger] → [Tidsformat].
3.
Vælg det ønskede visningsformat → tryk på [OK].
18K7-06W