Standardskærmbillede efter auto-nulstilling

Du kan indstille, om den indstillede standardskærm for [Standardskærm ved start/gendannelse] i [Præferencer] vises, efter statussen Automatisk nulstilling er initieret.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Timer-/energiindstillinger] → [Funktion efter auto-nulstilling].
3.
Angiv følgende indstillinger → tryk på [OK].
Detaljer for hvert element er vist herunder:
[Startfunktion]:
Skærmbilledet, der er valgt i [Standardskærm ved start/gendannelse], vises, når statussen Automatisk nulstilling er initieret.
[Valgt funktion]:
Skærmbilledet, der er valgt i [Standardskærm ved start/gendannelse], vises ikke, når statussen Automatisk nulstilling er initieret.
Eksempel: Hvis [Kopi] er indstillet til [Standardskærm ved start/gendannelse]Hvis [Startfunktion] er indstillet, og maskinen er ledig i en vis periode efter en handling på skærmbilledet [Se gemte filer], starter statussen Automatisk nulstilling, og displayet vender tilbage til standardskærmen for [Kopi].
Hvis [Valgt funktion] er indstillet, og maskinen er ledig i en vis periode efter betjening på skærmbilledet [Se gemte filer], starter statussen Automatisk nulstilling, og displayet vender tilbage til standardskærmen for [Se gemte filer].

BEMÆRK!
Du kan indstille den inaktive tid, der kræves for at initiere statussen Automatisk nulstilling. (Se "Tid for automatisk nulstilling.")
18K7-070