Automatisk nedlukning - ugentlig timer

Du kan indstille det tidspunkt, hvor maskinen automatisk skal lukke ned på de forskellige ugedage.
Hvis du bruger denne funktion, skal du ikke selv lukke maskinen manuelt hver dag.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Timer-/energiindstillinger] → [Ugentlig timer for automatisk lukning].
3.
Vælg en dag → indtast et tidspunkt med - (taltaster) → tryk på [OK].
Indtast klokkeslæt ved hjælp af 24-timer-systemet med fire cifre (inklusive nuller) uden mellemrum.
Eksempler: 7:05 om morgenen → 0705, 11:18 om aftenen → 2318
Hvis du laver en fejl, når du indtaster tidspunktet, så indtast et andet firecifret tal.
Du kan også trykke på for at slette de forkerte værdier.
BEMÆRK!
Hvis der er et job på vej til maskinen på det specificerede tidspunkt, lukker den, når jobbet er udført.
Hvis både [Automatisk lukningstid] og [Ugentlig timer for automatisk lukning] er indstillet, får [Automatisk lukningstid] prioritet.
18K7-072