Skema vedr. indstillinger/registrering

Du kan vælge eller gemme følgende indstillinger på skærmbilledet Indstillinger/Registrering:
BEMÆRK!
Nogle emner kan indstilles med Remote UI. Brug enhedens betjeningspanel til indstilling af emner, der ikke kan angives med Remote UI.
Navnene kan være anderledes på Remote UI.
Informationer, der leveres, når statussen Indstilling for levering af enhedsinformation er valgt, markeres med "Ja" i kolonnen "Tilgængelig levering af enhedsinformationer". For flere informationer om statussen Levering af enhedsinformation skal du se "Specifikation af indstillinger for levering af enhedsinformation."
Systemadministratoren, der deltog i Canon autorisationsprogrammet, kan anvende Vedligeholdelsesstatus. I denne status kan du udskifte delene, justere eller rense maskinen, kontrollere vedligeholdelsesdriftsloggen og vise fejlloggen. [Vedligeholdelses- status] vises kun, når Canon Danmark har gjort denne indstilling tilgængelig for dig. Selvom [Vedligeholdelses- status] vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.
18K7-050