Ændring af Energisparestatus

Når maskinen ikke anvendes i længere tid, kan du indstille maskinen til at gå i Energisparestatus ved at trykke på på betjeningspanelet. Energisparestatus nedsætter forbruget ved at sænke temperaturen i fikseringsenheden. For at genaktivere maskinen, skal du trykke på igen.
Energispareniveau
Gendannelsestid
-10%
Ca. 30 sekunder
-25%
Ca. 40 sekunder
-50%
Ca. 90 sekunder
Ingen gen- dannelsestid
Ca. 0 sekunder
VIGTIGT!
Indstilling af [Status efter tryk på energisparetast] i [Energisparestatus] er nødvendig for at indstille Energisparestatus (Se "Skift af statusser aktiveret efter tryk på energisparetasten.")
BEMÆRK!
Efter deaktivering af Energisparestatus, vil maskinens opstartstid variere afhængigt af energispareniveau og det omgivende miljø (dvs. temperatur, luftfugtighed osv).

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Timer-/energiindstillinger] → [Skift energisparestatus].
3.
Vælg den ønskede energibesparelse → tryk på [OK].
Vælger du [Ingen gendannelsestid] (0 %), kan du kopiere eller printe i løbet af cirka 10 sekunder.
18K7-079