Aanpassen van Eén-toets kleur

U kunt afdrukken maken door het uiterlijk van het origineel te selecteren met slechts één druk op een toets. Er zijn vier mogelijkheden.
Lichtere afbeelding
Deze instelling stelt u in staat afdrukken te maken met lichtere kleurtinten door de densiteit te verlagen, waarbij over het geheel een goede balans gehandhaafd blijft.
Donkerder afbeelding
Deze instelling stelt u in staat afdrukken te maken met zwaardere kleurtinten door de densiteit te verhogen, waarbij over het geheel een goede balans gehandhaafd blijft.
Highlight reproductie
Deze instelling stelt u in staat afdrukken te maken door de geaccentueerde vlakken die er gewoonlijk wit uitzien natuurgetrouwer te reproduceren. Hiertoe wordt de belichting van vlakken met een geringe densiteit verhoogd.
Sepia kleur
Met deze instelling kunt u afdrukken maken die eruitzien als klassieke foto's.
BELANGRIJK
Deze modus kan alleen worden gebruikt voor het afdrukken van een bestand dat in een postbus is opgeslagen.

1.
Druk op → [ToegangTurvatulostus bestanden] → [Postbus].
2.
Selecteer het gewenste postvak → selecteer het gewenste bestand → druk op [Afdrukken].
3.
Druk op [Wijzig afdr.- instellingen].
4.
Druk op [Opties] → [Aanpassen kleur sneltoets].
5.
Selecteer de gewenste functie Aanpassen één-toets kleur → druk op [OK].
U kunt diverse Aanpassen één-toets kleur functies combineren, maar de volgende functies zijn niet gelijktijdig te selecteren:
[Lichtere afbeelding] en [Donkerder afbeelding] en [Highlight reproductie]
N.B.
Indien u [Sepia kleur] selecteert, wordt [Enkelv. kleur] weergegeven op het scherm Wijzig afdrukinstellingen.
6.
Druk op [Sluiten].

BELANGRIJK
De instellingen voor de Eén-toets kleur mode zijn in feite voorgeprogrammeerde instellingen voor de kleurbalans. Als u echter de instellingen voor de Eén-toets kleur mode wijzigt, worden ook eventuele instellingen voor de kleurbalans gewijzigd.
U kunt geen Sepia kleur mode instellen voor bestanden in een postbus die afkomstig zijn van een computer. Als u op [Start afdrukken] drukt wanneer de modus Sepia kleur is ingesteld, verschijnt op het scherm een melding dat u de instellingen dient te resetten.
U kunt geen Aanpassen één-toets kleur mode instellen wanneer u een CMYK-bestand afdrukt dat in een postbus is opgeslagen.
18JC-17X