De kleuren levendiger maken bij het afdrukken in Full Colour

U kunt de kleur levendiger maken bij het kopiëren/afdrukken van opgeslagen bestanden. U kunt voor alle opdrachten een standaard waarde instellen, in plaats van voor elke opdracht afzonderlijk de kleur in te stellen.
N.B.
Deze modus is ingeschakeld als u [Full colour] selecteert bij [Selecteer kleur] voor de functie Kopiëren of Toegang opgeslagen bestanden, of als de machine detecteert dat het origineel in full colour is wanneer [Auto (Kleur/Z&W)] is geselecteerd.

1.
Druk op .
2.
[Aanpassen/Onderhoud] → [Aanpassen beeldkwaliteit] → [Instellingen levendigheid full colour afdr.].
3.
Selecteer [Niveau 1] of [Niveau 2] → druk op [OK].
[Niveau 2] gebruikt kleuren die levendiger zijn dan [Niveau 1].
Druk op [Standaard] om de kleuren van het origineel te reproduceren.
N.B.
Deze instelling is van kracht als u de machine opnieuw start (de hoofdschakelaar UIT en daarna weer AAN zetten). Voor informatie over het in- en uitschakelen van de machine raadpleegt u "Voordat u deze machine gaat gebruiken."
18JC-0KA