Speciaal gladmaken

Met deze instelling worden rafelige randen recht gemaakt van donkere tekens, lijnen, figuren, foto's, afbeeldingen en gradaties door correctie van de kleurverschuiving die plaatsvindt bij de uitvoer.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Aanpassen/Onderhoud] → [Aanpassen beeldkwaliteit] → [Speciaal gladmaken].
3.
Druk op [Aan] → [OK].
Selecteer [Uit] als u de functie Speciaal gladmaken niet wilt uitvoeren.
BELANGRIJK
Zorg ervoor dat deze instellingen op [Uit] staan als u de correctie niet wilt uitvoeren. Afhankelijk van de originelen, kan deze functie andere kleurverschuivingen of rafelige randen tot gevolg hebben.
18JC-0KS