Aanpassen van de snijbreedte

Deze functie stelt u in staat de afsnijbreedte van afdrukken voor Rugnieten aan te passen in stappen van 0,1 mm. Dit kan voor elk papierformaat.
Deze modus kan worden ingesteld wanneer de Boeksnijsysteem-F1 is aangesloten op de Booklet Finisher-W1 PRO. Voor informatie over de Boeksnijsysteem-F1 raadpleegt u de handleiding die bij het optionele product wordt geleverd.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Aanpassen/Onderhoud] → [Aanpassen actie] → [Aanpassen snijbreedte].
3.
Voer de snijbreedte in met de toetsen op het aanraakscherm → [OK].
18JC-0L3