Geplande updates instellen

U kunt de machine zodanig instellen dat er regelmatig wordt gecontroleerd of er nieuwe firmware beschikbaar is en de firmware van de machine automatisch wordt bijgewerkt.
BELANGRIJK
Om deze procedure te kunnen uitvoeren, dient u bij de machine aan te melden als administrator. (Zie "Logging In to the Machine as an Administrator.")
Als de geplande levering van de firmware niet wordt voltooid, of de gedownloade firmware niet wordt toegepast, kunt u geen geplande updates uitvoeren.

1.
Druk op  .
2.
Druk op [Beheerinstellingen] → [Licentie/Overige] → [Registreer/Update software].
3.
Druk op [Scheduled Update].
4.
Geef elke instelling op → druk op [OK].
De details van elk item worden onderstaand getoond.
<Scheduled Update Settings>:
[Aan]: De geplande update wordt uitgevoerd.
[Uit]: De geplande update wordt niet uitgevoerd.
<Update Schedule>:
Confirm: Selecteer de cyclus ([Biweekly], [Weekly], of een dag ([Sun] tot [Sat])) en voer de tijd in met  -  (numerieke toetsen). De tijd wordt weergegeven volgens het 24-uur systeem. Het zoeken naar firmware kan tot 3 uur vanaf de aangegeven tijd in beslag nemen.
Apply at: Voer de tijd in voor het toepassen van gedownloade software met - (numerieke toetsen). Het bijwerken van de firmware wordt toegepast op de aangegeven tijd binnen 24 uur van het voltooien van de download.
[E-Mail]:
Voer het e-mailadres van de beheerder in. U kunt e-mails ontvangen over de status van de update die via de bezorgingsserver wordt verzonden.
[Comments]:
Voer de opmerking in die automatisch aan de e-mail wordt toegevoegd. Als de modelnaam is ingevoerd, kunt u vaststellen over welke apparaatstatus de e-mail gaat.

N.B.
Als eerder gedownloade firmware niet wordt toegepast door een geplande update, wordt de volgende geplande update niet uitgevoerd.
Als Geplande update is ingesteld, wordt de firmware update toegepast op de aangegeven tijd nadat de nieuwe firmware is gedownload van de bezorgingsserver. Nadat de toepassing is voltooid, wordt de machine automatisch opnieuw opgestart.
18JC-026