Voorzorgsmaatregelen bij de behandeling

Probeer de machine nooit te demonteren of te modificeren.

Sommige delen in de machine staan bloot aan hoge spanningen en temperaturen. Neem passende voorzorgsmaatregelen wanneer u de binnenzijde van de machine gaat inspecteren. Voer geen inspecties uit die niet zijn beschreven in de handleidingen voor deze machine.

Mors geen vloeistof en laat geen voorwerpen zoals paperclips of nietjes in de machine vallen. Als een vreemd voorwerp in contact komt met de elektrische onderdelen in de machine, kan dit kortsluiting veroorzaken en resulteren in een brand of elektrische schok.

Ziet u rook of hoort u een vreemd geluid? Zet dan direct de hoofdschakelaar in de UIT-stand. Haal de stekker uit de wandcontactdoos en neem contact op met uw Canon-dealer. Indien u de machine in een dergelijke toestand gebruikt, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. Vermijd ook het plaatsen van voorwerpen in de buurt van de wandcontactdoos, zodat u het netsnoer indien nodig snel kunt verwijderen.

Zet de hoofdschakelaar niet in de UIT-stand en open geen voordeuren terwijl de machine bezig is. Dit kan resulteren in papierstoringen.

Gebruik geen spuitbussen met ontvlambare stoffen, zoals lijm, in de buurt van de machine. Er bestaat kans op een explosie.

Deze machine genereert tijdens normaal gebruik een kleine hoeveelheid ozon en dergelijke. De gevoeligheid voor ozon en dergelijke kan variëren, maar deze hoeveelheid ozon is niet schadelijk. Wanneer de machine lang achter elkaar wordt gebruikt, kan de ozon en dergelijke vooral in slecht geventileerde ruimten nadrukkelijker aanwezig zijn. Het wordt aanbevolen de ruimte waarin de machine wordt gebruikt goed te ventileren, voldoende om een plezierige werkomgeving te handhaven. Plaats deze machine ook niet op een plaats waar de uitstoot rechtstreeks op een persoon terechtkomt.

Druk om veiligheidsredenen op wanneer u de machine gedurende een lange periode niet gebruikt, zoals 's nachts. Wanneer de machine gedurende een langere periode, zoals tijdens vakanties, niet wordt gebruikt, zet dan om veiligheidsredenen ook de hoofdschakelaar in de UIT-stand en verwijder het netsnoer uit de wandcontactdoos.

Gebruik een USB-kabel met een lengte van niet meer dan drie meter.

Papier dat net door de machine is uitgevoerd, kan heet zijn. Wees voorzichtig als u papier van het opvangblad verwijdert of het uitlijnt. Het aanraken van net uitgevoerd papier kan eerstegraads brandwonden veroorzaken.

18JC-003