Oproepen van eerdere kopieeropdrachten (Vorige instellingen)

Met deze functie kunt u de drie meest recente kopieerinstellingen oproepen en met die instellingen kopieën maken.
1.
Druk op → [Kopie].
2.
Druk op [Vorige instellingen].
3.
Selecteer de instellingen om op te roepen → druk op [OK].
N.B.
U kunt de opgeroepen kopieerinstellingen wijzigen voordat u de kopieën laat maken.

BELANGRIJK
Kopieerinstellingen worden geteld als enkele recente kopieerinstelling tot de volgende tijden: Als ze niet zijn ingesteld als enkele instelling, kunnen de instellingen niet worden opgeroepen met [Vorige instellingen].
Wanneer u op drukt.
Wanneer u op drukt.
Wanneer favoriete instellingen worden opgeroepen.
U kunt de modus Taakblokken samenvoegen niet oproepen met [Vorige instellingen].
De Standaard-modus kan niet worden opgeroepen of opgeslagen.
Identieke kopieerinstellingen worden slechts eenmaal in het geheugen opgeslagen.
N.B.
Na het opslaan worden de drie laatste kopieeropdrachten in het geheugen bewaard, zelfs als de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld.
18JC-0W6