Opslaan van favoriete instellingen

1.
Druk op → [Kopie].
2.
Stel de kopieermodus in die u wilt registreren.
3.
Druk op [Favor.- instel.].
4.
Selecteer de te registreren knop → druk op [Registreren].
Om een knop te hernoemen, selecteert u de knop → druk op [Hernoemen] → voer de naam in.
5.
Druk op [Ja].
6.
Druk op [Annuleren].
Als u [2-Zijdig] en [2 op 1] registreert bij Favorieteninstellingen, wordt het scherm hieronder weergegeven.

BELANGRIJK
U kunt de modus Opdrachtblokken samenvoegen niet registreren onder de favoriete instellingen.
18JC-0W8