Boekje →2 Pagina's

Met deze modus kunt u tegenoverliggende pagina's in een boek of ingebonden origineel scannen en vervolgens afdrukken of opslaan als twee afzonderlijke pagina's.
BELANGRIJK
Plaats uw origineel op de glasplaat. U kunt de Boekje 2-Pagina's modus niet gebruiken als het origineel in de aanvoer is geplaatst.

1.
Druk op → [Kopie].
2.
Druk op [Opties] → [Boek 2 Pagina's] → [Sluiten].
Om kopieën in de juiste paginavolgorde te maken, begint u met de eerste open pagina van een boek of ingebonden origineel. Plaats uw originelen met de tekstzijde naar beneden. Zorg dat de bovenrand tegen de achterrand van de glasplaat ligt (bij de pijl in de linker bovenhoek).
3.
Selecteer het type origineel voor het boek → druk op [OK] → [Sluiten].
Selecteer het type origineel om aan te geven welke pagina het eerst moet worden gekopieerd.
Leg het origineel met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat en selecteer het type origineel.
Het origineel wordt met de afdrukzijde omlaag op de glasplaat gelegd.
[Links openend boek]
[Boek opent rechts]
Het origineel wordt van rechts naar links gekopieerd.
Het origineel wordt van links naar rechts gekopieerd.
Als u meerdere tegenovergestelde pagina's wilt kopiëren, scant u het eerste paar tegenovergesteld pagina's → plaats het volgende paar tegenovergestelde pagina's van het origineel op de glasplaat → druk op .
Nadat de laatste batch originelen is gescand, drukt u op [Start kopiëren].

N.B.
Om dubbelzijdige kopieën te maken van boeken of ingebonden originelen, gebruikt u de Boek 2-Zijdig modus. (Zie "Dubbelzijdig kopiëren.")
18JC-0WR