Verschillende origineelformaten

Met deze modus kunt u originelen met verschillende formaten, zoals A3 en A4, als één groep kopiëren.
BELANGRIJK
Papierformaten waarbij de voorrand van elke pagina een andere lengte heeft (zoals A3 en A5) kunnen niet gelijktijdig worden geplaatst.

1.
Druk op → [Kopie].
2.
Druk op [Opties] → [Versch. orig. formaten].
3.
Druk op [Sluiten].

BELANGRIJK
Als de originelen in de aanvoer zijn geplaatst, zorg dan dat de originelen allemaal hetzelfde gewicht (type papier) hebben.
Als u de modus Verschillende origineelformaten instelt, kan de scansnelheid iets lager zijn dan normaal.
N.B.
Als u [1-zijdig2-zijdig] gebruikt met [Versch. orig. formaten], worden de kopieën afgedrukt als enkelzijdige kopieën op papier dat overeenkomt met hun formaten.
18JC-0X3