Bladen invoegen bij het kopiëren op transparanten

Met deze modus kunt u staat automatisch vellen papier tussen kopieën plaatsen bij het kopiëren op transparanten. U kunt ook instellen dat de inhoud van de transparanten op de scheidingsbladen wordt gekopieerd.
Als u niet wilt afdrukken op de ingevoegde bladen:
Gebruik de instelling [Blanco laten] om afwisselend bedrukte transparanten en blanco scheidingsbladen uit te voeren.
*1 Transparanten
*2 Blanco scheidingsbladen
Als u op de invoegbladen wilt afdrukken:
Gebruik de instelling [Afdrukken] om afwisselend bedrukte transparanten en bedrukte scheidingsbladen uit te voeren.
*1 Transparanten
*2 Bedrukte scheidingsbladen
BELANGRIJK
A4 is het enige beschikbare papierformaat voor de modus Transparante omslagen.

1.
Druk op → [Kopie].
2.
Druk op [Opties] → [Transparante omslagen].
3.
Selecteer of u op de invoegbladen wilt afdrukken → druk op [OK].
Om het formaat voor de uit te voeren transparanten in te stellen, drukt u op [Wijzigen] voor <Transp. form.> → selecteer het transparantformaat → druk op [OK].
Om het formaat voor de invoegbladen aan te geven, drukt u op [Wijzigen] voor <Omslagformaat> → selecteer het invoegbladformaat → druk op [OK].
4.
Druk op [Sluiten].

BELANGRIJK
Zelfs als een finisher is aangesloten, kunt u geen van de modi in [Afwerken] gebruiken met [Transparante omslagen].
N.B.
Blanco scheidingsbladen worden niet als kopieën geteld.
De transparanten en scheidingsbladen worden om en om met de gekopieerde zijde omlaag uitgevoerd.
In de modus Transparanten scheidingsblad worden de transparanten ingevoerd vanaf de Papiertafel-B1 en de scheidingsbladen vanuit een papierlade.
18JC-0X7