Afdrukken & Controleren

Dit stelt u in staat gescande afbeeldingen pagina voor pagina te controleren wanneer u originelen achter elkaar via de glasplaat scant. Dit is handig om te voorkomen dat u door fouten bij het scannen verkeerde kopieën laat maken.
BELANGRIJK
Plaats uw origineel op de glasplaat. U kunt niet kopiëren met de modus [Afdrukken & Controleren] wanneer de originelen in de aanvoer zijn geplaatst.

1.
Druk op → [Kopie].
2.
Druk op [Opties] → [Afdrukken & Controleren] → [Sluiten].
3.
Druk op .
Controleer de inhoud van de uitvoer.
Als u het volgende origineel wilt kopiëren, plaatst u uw origineel → druk nogmaals op .
Als u een origineel direct na het scannen opnieuw wilt scannen, plaatst u het origineel opnieuw → selecteer [Opn. scan.] → druk op .
Als u de scaninstellingen wilt wijzigen, drukt u op [Wijzig instel.]. Als u de scaninstellingen wilt wijzigen, wijzig ze dan voordat u op drukt.
Scan de originelen totdat ze allemaal zijn gescand. Druk op [Start kopiëren] om het kopiëren te starten.
N.B.
Om het scannen te annuleren, drukt u op [Annuleren] of .

BELANGRIJK
Wanneer [1-Zijdig2-Zijdig] is ingesteld, wordt er niet dubbelzijdig gekopieerd en kopieert de machine de originelen één voor één.
18JC-0XR