Afdrukken van een bestand in de Geheugen RX-postbus

1.
Druk op → [Fax/I-Fax postbus] → [Geheugen RX postbus].
2.
Druk op [Geheugen RX postbus].
3.
Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken → druk op [Afdrukken].
4.
Druk op [Start afdrukken].

BELANGRIJK
U kunt opgeslagen bestanden alleen met de instellingen afdrukken die van toepassing waren toen de bestanden werden ontvangen.
Bestanden opgeslagen in de Geheugen RX-postbus worden automatisch verwijderd nadat u deze hebt afgedrukt.
N.B.
U kunt niet meerdere bestanden gelijktijdig afdrukken. Om meerdere bestanden af te drukken, selecteert en print u de bestanden een voor een.
Als u <I-Fax geheugenslot> instelt op 'Uit', worden bestanden die zijn ontvangen via de functie I-Fax automatisch afgedrukt en verwijderd uit het geheugen van de postbus Geheugen RX.
18JC-18R