Instelling type origineel

U kunt het type origineel handmatig selecteren overeenkomstig het type afbeelding.
Tekst-/Fotomodus
Deze modus is het meest geschikt voor het scannen van originelen met zowel tekst als foto's, zoals tijdschriften of catalogi.
Fotomodus
Deze modus is het meest geschikt voor foto's op fotografisch papier.
Tekstmodus
Deze modus is het meest geschikt voor het scannen van tekstdocumenten. Blauwdrukken of met potlood getekende originelen kunnen eveneens duidelijk worden gescand.
1.
Druk op  → [Fax].
2.
Geef de bestemming op → druk op [Opties] → [Type origineel].
3.
Selecteer het type origineel.
Om het prioriteitsniveau voor het bewerken van tekst/foto/landkaart aan te passen, drukt u op [Tekst/Foto].
Druk dan op [Aanpassen niveau] → selecteer [Tekst- prioriteit] of [Fotoprioriteit] → druk op [OK].
[Tekst- prioriteit]: Er wordt prioriteit gegeven aan een natuurgetrouwe reproductie van tekst.
[Fotoprioriteit]: er wordt prioriteit gegeven aan een natuurgetrouwe reproductie van foto's, met zo min mogelijk moiré-effect (een golvend patroon).
U kunt het tekst/foto prioriteitniveau aanpassen. Als u tekst zo nauwkeurig mogelijk wilt reproduceren, drukt u op [Tekst- prioriteit] en verplaatst u de indicator naar links. Als u foto's zo nauwkeurig mogelijk wilt reproduceren, drukt u op [Fotoprioriteit] en verplaatst u de indicator naar rechts.
4.
Druk op [OK] → [Sluiten].

BELANGRIJK
Als u een origineel scant dat grijstinten bevat, zoals een drukwerkafbeelding, en daarvoor de Fotomodus gebruikt, kan het moiré-effect (een golfpatroon) wellicht optreden. Doet deze situatie zich voor, dan kunt u het effect verminderen door Beeldscherpte te gebruiken. (Zie "Beeldscherpte aanpassen.")
N.B.
Als het origineel een transparant/calqueerpapier is, selecteert u het type origineel en stelt u de belichting in op het juiste niveau voor dit origineel.
18JC-108