Densiteit handmatig instellen

U kunt het densiteitsniveau aanpassen zodat dit overeenkomt met de donkerheid van uw origineel voordat u een fax verzendt. U kunt ook de achtergronddensiteit aanpassen voor originelen als gekleurd papier.
1.
Druk op  → [Fax].
2.
Geef de bestemming op → druk op [Opties] → [Densiteit].
3.
Druk op of om de densiteit voor het origineel aan te passen → druk op [OK] → [Sluiten].
18JC-10E