Invoeren van internationale faxnummers

Dit gedeelte beschrijft alleen de procedure voor het invoeren van faxnummers.
N.B.
De plaats van een pauze en de werkelijke duur van een pauze zijn afhankelijk van het telefoonnetwerk. Neem voor meer informatie contact op met uw Canon dealer of met uw telefoonmaatschappij.

1.
Druk op  → [Fax].
2.
Voer het internationale faxnummer in → druk op [Pauze].
Voorbeeld:
Internationale kiescode: 010
Landcode: 1
Kengetal: 516
Faxnummer: XXX-XXXX
[Pauze]: Voer een pauzeduur in met een lengte die nodig is om de kiestoon te horen nadat het nummer is gekozen.
[Backspace]: Druk op deze toets wanneer een verkeerd nummer is ingevoerd. Het cijfer links van de cursor wordt gewist, zodat u het juiste cijfer kunt invoeren.
3.
Druk op [OK].
18JC-111