Het type afwerking wijzigen

U kunt het type afwerking van het type gebruikerspapier wijzigen.
N.B.
Als u een type afwerking selecteert dat afwijkt van het werkelijke oppervlaktetextuur van het papier, kunnen papierstoringen optreden en kan de kwaliteit van de afbeelding worden beïnvloed.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer papiertype].
3.
Selecteer uit de lijst het papiertype dat u wilt bewerken → druk op [Details/Bewerken].
4.
Druk op [Wijzigen] voor <Afwerken>.
5.
Selecteer het type afwerking → druk op [OK].
6.
Druk op [OK].
18JC-0HK