Instellingen opgeven voor de achterzijde van het papier bij 2-zijdig afdrukken

U kunt aangeven of de achterzijde van het type gebruikerspapier al is bedrukt of niet.
N.B.
Als u deze informatie verkeerd opgeeft, kunnen er papierstoringen optreden en kan de kwaliteit van de kopie of afdruk worden beïnvloed.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer papiertype].
3.
Selecteer uit de lijst het papiertype dat u wilt bewerken → druk op [Details/Bewerken].
4.
Druk op [Wijzigen] voor <2de zijde van 2-zijdige pag.>.
5.
Selecteer [Aan] → druk op [OK].
Als de achterzijde van het papier niet is bedrukt, selecteert u [Uit].
6.
Druk op [OK].
18JC-0HS