Snelheid papieruitlijning aanpassen

De waarde voor Snelheid papieruitlijning aanpassen bepaalt de snelheid waarmee de beeldpositie wordt aangepast. Als de waarde voor deze instelling niet juist is, kan het afgedrukte beeld onscherp worden of de kleur van de achterrand van het papier kan anders zijn. In dat geval kunt u de snelheid van de papieruitlijning aanpassen door op [-] te drukken.
BELANGRIJK
De instellingen mogen alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer papiertype].
3.
Selecteer uit de lijst het papiertype dat u wilt bewerken → druk op [Details/Bewerken].
4.
Druk op [Wijzigen] voor <Snelheid pap.uitlijning aanp.>.
5.
Druk op [-] of [+] om de snelheid van de papieruitlijning aan te passen → [OK].
Druk op [-] als de afgedrukte afbeelding onscherp wordt om de snelheid van de papieruitlijning aan te passen.
Druk op [-] als de kleur van de achterrand van het uitvoerpapier is veranderd om de snelheid van de papieruitlijning aan te passen. Druk op [+] als u geen verbetering ziet om de snelheid van de papieruitlijning aan te passen.
6.
Druk op [OK].
18JC-0J9