Automatische aanpassing linkerrand-/rechterranduitlijning

Gebruik de functie Auto. aanp. linkerrand-/rechterranduitlijning om te voorkomen dat het afgedrukte beeld verticaal verkeerd wordt uitgelijnd, zoals gezien vanuit de papieraanvoerrichting. Ook al is de standaardinstelling ingesteld op [Aan], als u deze functie instelt op [Uit], kunt u de verkeerd uitgelijnde afbeelding zoals hieronder beschreven wellicht aanpassen.
Wanneer u voorbedrukt papier, papier met randen of kleurenpapier gebruikt, wordt de afgedrukte afbeelding niet uitgelijnd met de linkerrand of wijkt de beeldpositie, afhankelijk van het type papier, enorm af.
Wanneer u dik papier gebruikt, wordt de afgedrukte afbeelding scheef of vervormd als een trapezoïde.
BELANGRIJK
Deze functie wordt alleen weergegeven als de instellingen beschikbaar zijn gemaakt door uw erkende Canon-dealer. Zelfs als deze functie wordt weergegeven, mogen de instellingen ervan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer papiertype].
3.
Selecteer uit de lijst het papiertype dat u wilt bewerken → druk op [Details/Bewerken].
4.
Druk op [Wijzigen] voor <Uitlij. rand L/R auto. aanp.>.
5.
Selecteer [Uit] → druk op [OK].
Als u de uitlijning voor de linker- en rechterrand automatisch wilt aanpassen, selecteert u [Aan].
6.
Druk op [OK].
18JC-0K0