Het origineeltype selecteren

U kunt het type origineel handmatig selecteren overeenkomstig het type afbeelding.
Het type origineel dat u kunt selecteren, verschilt afhankelijk van de opslaglocatie.

Postvak

Modus Tekst/Drukwerkafbeelding
Modus Tekst/Fotoafdruk
Landkaartmodus
Modus Kleurenkopie origineel
Drukwerkafbeeldingmodus
Fotoafdrukmodus
Tekstmodus
De modus Tekst/Drukwerkafb.
Deze modus is het meest geschikt voor originelen met zowel tekst als foto's (drukwerkafbeeldingen).
De modus Tekst/Fotoafdruk
Deze modus is het meest geschikt voor originelen met zowel tekst als foto's.
Landkaartmodus
Deze modus is het meest geschikt voor originelen met fijne grafische details, zoals op een landkaart.
De modus Kleurenkopie origineel
Deze modus is het meest geschikt voor originelen die zelf kleurenkopieën zijn.
Drukwerkafbeeldingsmodus
Deze modus is het meest geschikt voor het kopiëren van gerasterde afbeeldingen.
Fotoafdrukmodus
Deze modus is het meest geschikt voor foto's op fotografisch papier.
Tekstmodus
Deze modus is het meest geschikt voor het kopiëren van originelen met tekst. U kunt tevens blauwdrukken of originelen die met potlood zijn geschreven duidelijk kopiëren met deze modus.

Geheugenmedia

Tekst-/Fotomodus
Fotomodus
Tekstmodus
Tekst-/Fotomodus
Deze modus is het meest geschikt voor het scannen van originelen met zowel tekst als foto's, zoals tijdschriften of catalogi.
Fotomodus
Deze modus is het meest geschikt voor het kopiëren van gerasterde afbeeldingen.
Tekstmodus
Deze modus is het meest geschikt voor originelen met alleen tekst, of met handgeschreven tekens en schema's. Blauwdrukken of met potlood getekende originelen kunnen eveneens duidelijk worden gescand.
Als voorbeeld wordt in dit gedeelte de procedure voor het selecteren van postbus als opslaglocatie uitgelegd.
1.
Druk op → [Scannen en opslaan] → [Postbus].
2.
Selecteer het gewenste postvak → druk op [Scannen].
3.
Druk op [Type origineel].
4.
Selecteer het type origineel.
Postvak
Geheugenmedia
Om het prioriteitsniveau voor het verwerken van tekst/foto's aan te passen, selecteert u [Tekst/Druk- werkafb.], [Tekst/Foto afdruk], [Landkaart] of [Kleurenkopie origineel] → druk op [Aanpassen niveau] → selecteer [Tekst- prioriteit] of [Fotoprioriteit] → druk op [OK].
N.B.
Als geheugenmedia is geselecteerd als de opslaglocatie, selecteert u [Tekst/Foto] → druk op [Aanpassen niveau] → selecteer [Tekst- prioriteit] of [Fotoprioriteit] → druk op [OK] om het prioriteitsniveau voor het verwerken van tekst/foto's aan te passen.
[Tekst- prioriteit]: Er wordt prioriteit gegeven aan een natuurgetrouwe reproductie van tekst.
[Fotoprioriteit]: Er wordt prioriteit gegeven aan een natuurgetrouwe reproductie van foto's, met zo min mogelijk moiré-effect.
U kunt het tekst/foto prioriteitniveau aanpassen. Als u tekst zo nauwkeurig mogelijk wilt reproduceren, drukt u op [Tekst- prioriteit] → verplaats de indicator naar links. Als u foto's zo nauwkeurig mogelijk wilt reproduceren, drukt u op [Fotoprioriteit] → verplaats de indicator naar rechts.
5.
Druk op [OK].

BELANGRIJK
Als u een origineel met grijstinten wilt scannen, zoals een afgedrukte foto, kan er moiré-effect (een golvend patroon) ontstaan. Als dat gebeurt, kunt u het effect verminderen met behulp van [Beeld- scherpte]. (Zie "Beeldscherpte aanpassen.")
[Landkaart], [Foto- afdruk], [Drukwerk- afbeelding], [Tekst/Druk- werkafb.], [Tekst/Foto afdruk] en [Kleurenkopie origineel] kunnen alleen worden geselecteerd wanneer een postvak is geselecteerd.
[Tekst/Foto] en [Foto] kunnen alleen worden geselecteerd als Geheugenmedia is geselecteerd.
N.B.
Als het origineel een transparant/calqueerpapier is, selecteert u het type origineel → stel de belichting in op het juiste niveau voor dit origineel.
18JC-15C