Boekje → 2 Pagina's

Met deze modus kunt u naast elkaar liggende pagina's in een boek of ingebonden origineel scannen en deze als twee afzonderlijke pagina's afdrukken of opslaan.
Als voorbeeld wordt in dit gedeelte de procedure voor het selecteren van postbus als opslaglocatie uitgelegd.
BELANGRIJK
Plaats uw origineel op de glasplaat. [Boek2-Pagina's] kan niet worden gebruikt als het origineel in de aanvoer is geplaatst.

1.
Druk op → [Scannen en opslaan] → [Postbus].
2.
Selecteer het gewenste postvak → druk op [Scannen].
3.
Druk op [Opties] → [Boek2 Pagina's].
4.
Selecteer het type origineel voor het boek → druk op [OK] → [Sluiten].
Selecteer het type origineel om aan te geven welke pagina het eerst moet worden gescand.
Leg het origineel met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat en selecteer het type origineel.
Het origineel wordt met de afdrukzijde omlaag op de glasplaat gelegd.
[Links openend boek]
[Boek opent rechts]
Het origineel wordt van rechts naar links gescand.
Het origineel wordt van links naar rechts gescand.
Sla de pagina van het origineel om wanneer het scannen is voltooid als u meerdere tegenoverliggende pagina's wilt scannen → plaats het origineel op de glasplaat → druk op .
Zodra de laatste batch originelen is gescand, drukt u op [Start opslaan].
18JC-15J