Boekje scannen

Deze modus stelt u in staat originelen zo te scannen dat de pagina's na te zijn afgedrukt kunnen worden gebruikt om een boekje te maken. Geef de Boekje-modus aan wanneer u de gescande gegevens afdrukt. (Zie "Boekjemodus" en "Perfect Binding.")
BELANGRIJK
Deze modus is alleen beschikbaar voor het opslaan van bestanden in een postbus.

1.
Druk op → [Scannen en opslaan] → [Postbus].
2.
Selecteer het gewenste postvak → druk op [Scannen].
3.
Druk op [Opties] → [Boekje scan].
4.
Selecteer het gewenste scanformaat voor het boekje.
Als u een dubbelzijdig origineel plaatst, druk op [2-Zijdig origineel] → selecteer het type dubbelzijdig origineel → druk op [OK].
[Type boek]:
De voor- en achterzijden van het origineel hebben dezelfde boven-onder oriëntatie.
[Type kalender]:
De voor- en achterzijde van het origineel hebben een wisselende boven-onder oriëntatie.
Om het origineelformaat op te geven, drukt u op [Wijzigen] voor <Origineelform.> → selecteer het formaat → druk op [OK].
Om het lay-outformaat van het boekje te wijzigen, drukt u op [Wijzigen] voor <Layoutformaat> → selecteer het lay-outformaat → druk op [OK].
N.B.
U kunt [2-Zijdig origineel] niet selecteren als A6R het geselecteerde origineelformaat is.
De machine selecteert op basis van het geselecteerde lay-outformaat automatisch het zoompercentage.
5.
Druk op [OK] → [Sluiten].

BELANGRIJK
Originelen moeten allemaal hetzelfde formaat hebben.
N.B.
Plaats originelen met een verticale oriëntatie (portret) in verticale richting. Als deze originelen horizontaal worden geplaatst, worden de even genummerde pagina's ondersteboven afgedrukt.
18JC-15K