Favorieteninstellingen

Als u regelmatig documenten met dezelfde documentinstellingen naar dezelfde bestemming verzendt, is het handig om deze instellingen onder een favorietenknop op te slaan. Wanneer u vervolgens de bestemming dient te specificeren, hoeft u alleen de favorietenknop met de opgeslagen documentinstellingen en de gewenste bestemming te selecteren en uw document te verzenden.
BELANGRIJK
Om deze functie te kunnen gebruiken, dient u eerst de gewenste documentinstellingen en bestemmingen op te slaan onder een favorietenknop. Voor meer informatie over het opslaan van bestemmingen en instellingen onder een favorietenknop, raadpleegt u "Registreren/Bewerken van favoriete instellingen."

1.
Druk op → [Scannen en verzenden] → [Favor.- instel.].
2.
Selecteer de gewenste favorietenknop.
3.
Druk op [Ja].
N.B.
U kunt de opgeroepen instellingen van de geselecteerde knop handmatig wijzigen voordat u uw documenten verzendt.
Als u meerdere bestemmingen hebt opgeslagen onder de geselecteerde favorietenknop, is het mogelijk dat de bestemmingen niet worden weergegeven in de volgorde waarin deze zijn ingesteld.
De bestemmingen die geregistreerd zijn in de snelkiestoetsen opgeslagen in de favoriete toetsen van de client-machine worden niet bijgewerkt, zelfs niet als de bestemmingen die geregistreerd zijn in de snelkiestoetsen van een server worden bijgewerkt. Controleer of de bestemming is bijgewerkt wanneer u niet kunt verzenden naar de geregistreerde bestemmingen.
18JC-126