Uitgestelde verzending

Deze modus stelt u in staat een verzendopdracht in het geheugen op te slaan en op een later tijdstip te laten verzenden.
1.
Druk op → [Scannen en verzenden].
2.
Geef de bestemming op → druk op [Opties] → [Uitgestelde verzending].
3.
Voer het verzendtijdstip in met - (numerieke toetsen).
Voer de tijd in als viercijferig nummer inclusief nullen.
Voorbeelden:
7:05 a.m. → 0705
11:18 p.m. → 2318
Als u een tijd instelt vóór de huidige tijd, dan wordt het document de volgende dag op dat tijdstip verzonden.
N.B.
Als u een vergissing maakt tijdens het invoeren van het verzendtijdstip, drukt u op om uw invoer te wissen → voer een ander viercijferig nummer in.
U kunt uitgestelde verzendopdrachten alleen annuleren vanaf het scherm Status monitor/Annuleren. (Zie "Annuleren van een opdracht.")
4.
Druk op [OK] → [Sluiten].

N.B.
U kunt hier maximaal 120 opdrachten reserveren voor uitgestelde verzending. Het werkelijke aantal verzendopdrachten dat de machine kan verwerken, is wellicht minder dan 120. Dit is afhankelijk van de volgende condities:
Indien er meerdere documenten gelijktijdig worden verzonden
Indien omvangrijke documenten worden verzonden
Wanneer voor de postbus en de fax/I-fax postbus veel geheugen wordt gebruikt
Het aantal uitgestelde verzendopdrachten dat u kunt reserveren kan ook lager zijn als er andere opdrachten zonder instellingen voor uitgestelde verzending worden uitgevoerd of als er andere factoren invloed hebben op de aangegeven bestemmingen.
Zodra de uitgestelde documenten zijn verzonden, worden ze automatisch uit het geheugen gewist.
U kunt de status controleren en de bestemmingen annuleren of wijzigen van documenten die zijn aangegeven voor verzending op een later tijdstip. (Zie "Opdrachtstatus controleren", "Annuleren van een opdracht", of "Opdrachten opnieuw verzenden/bestemming wijzigen.")
18JC-13U