Verwerken van ontvangen documenten

Wanneer de machine I-faxdocumenten ontvangt, worden deze verwerkt zoals onderstaand is aangegeven:
*1 Indien u <Opslaan/Afdrukken ontv. best.> op 'Aan' instelt in [Doorzendinstellingen], worden doorgezonden documenten afgedrukt of opgeslagen in de Geheugen RX-postbus.
*2 Als u [Doorzenden zonder cond.] instelt in [Doorzendinstellingen], worden alle ontvangen documenten die niet voldoen aan de opgegeven doorzendvoorwaarden, doorgezonden naar de bestemming geselecteerd voor Doorzenden zonder condities.
*3 Als documenten worden ontvangen terwijl papier is vastgelopen of papier of toner op zijn, dan worden ze afgedrukt nadat het vastgelopen papier is verwijderd, papier is bijgevuld of toner is toegevoegd.
*4 Als u [Verwijder mislukte TX opdrachten] instelt op 'Uit', kan de status van een opdracht met een doorzendfout worden opgeslagen op het scherm Status monitor/Annuleren.
*5 Documenten met doorzendfouten worden behandeld op basis van de instellingen voor [Behandeling bestanden met doorzendfouten]. De instellingen zijn als volgt:
[Altijd afdrukken]: Alle documenten met doorzendfouten worden afgedrukt.
[Opslaan/Afdrukken]: Documenten met doorzendfouten worden opgeslagen in de Geheugen RX-postbus als [Gebruik I-Fax geheugenslot] is ingeschakeld ('Aan'). Als u [Gebruik I-Fax geheugenslot] uitschakelt, worden de documenten afgedrukt.
*6 Indien u [Melding doorz. ger] instelt in [Doorzendinstellingen], wordt een e-mailmelding verzonden. Als u [Ber. alleen bij foutmel.] instelt op 'Aan' wordt alleen een e-mail verzonden als het document niet kan worden doorgezonden.
*7 U kunt ontvangen I-faxdocumenten opslaan in de Vertrouwelijke faxpostbus door de Vertrouwelijke faxpostbus op te geven als doorzendbestemming. Alleen ontvangen documenten die overeenkomen met de aangegeven doorzendcondities worden opgeslagen in de Vertrouwelijke faxpostbus.

N.B.
Er kunnen geen andere opdrachten worden verwerkt als het geheugen vol is.
Voor meer informatie over de volgende instellingen raadpleegt u de betreffende pagina's:
Geheugen RX-postbus, I-fax geheugenslot en Vertrouwelijke faxpostbus (Zie "Geheugen RX-postbus" en "Vertrouwelijke faxpostbus.")
18JC-144