Instellen van de Geheugenslot-modus

U kunt de machine instellen om ontvangen I-faxdocumenten in de Geheugen RX-postbus op te slaan zonder deze af te drukken. U kunt op een later tijdstip de in de geheugen RX-postbus ontvangen documenten controleren en deze indien nodig afdrukken of verzenden.
Als u [Gebruik I-Fax geheugenslot] instelt op 'Aan' kunt u indien gewenst de instellingen voor <I-Fax geheugenslot> voor de Geheugen RX-postbus in- of uitschakelen. (Raadpleeg "Instellingen opgeven voor de I-Fax postbus" en"Bestanden ontvangen via I-Fax.")

BELANGRIJK
In de onderstaande gevallen kunt u geen ontvangen documenten in het geheugen opslaan. (Deze aantallen zijn afhankelijk van de resterende capaciteit van de harde schijf.)
Wanneer in totaal 1.500 bestanden in de postbus en in de fax/I-fax-postbus zijn opgeslagen
Wanneer een maximumaantal van 6.000 pagina's van documenten is opgeslagen in de postbus of de fax/I-faxpostbus
Wanneer er onvoldoende geheugen beschikbaar is
N.B.
Om documenten in het geheugen te ontvangen, moet u eerst [Gebruik I-Fax geheugenslot] instellen op 'Aan' in [Instellen Fax/I-Fax postbus] in [Algemene instellingen] in [Ontvangen/Doorzenden] in [Functie-instellingen] (Instellingen/Registratie). (Zie "Instellingen opgeven voor de I-Fax postbus.")
18JC-146