Instellingen Scannergeluid

U kunt instellen of prioriteit wordt gegeven aan de scansnelheid of aan de geluidsreductie wanneer het origineel via de aanvoer wordt gescand.
Voor informatie over de optionele producten die vereist zijn om deze functie te gebruiken, raadpleegt u "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie."
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Algemeen] → [Scaninstellingen].
3.
Druk op [Instellingen scannerbeeldruis].
4.
Selecteer [Snelheidprioriteit] of [Stil] → druk op [OK].
18JC-092