Bevestigingsscherm weergeven bij het oproepen van favoriete instellingen

1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Algemene instellingen].
3.
Druk op [Weergave bevestiging voor favorieteninst.].
4.
Druk op [OK] → [Aan].
Selecteer [Uit] als u het bevestigingsscherm niet wilt weergeven.
18JC-0AE