Communicatiebeheerrapport

U kunt het Beheerrapport zowel automatisch als handmatig afdrukken. Een Beheerrapport wordt automatisch afgedrukt wanneer 100 transacties hebben plaatsgevonden of een ingesteld tijdstip aanbreekt. De overzichten voor verzending en ontvangst kunnen separaat worden afgedrukt.
U kunt handmatig een Communicatiebeheerrapport verzenden vanaf het scherm Status monitor/Annuleren. (Zie "Handmatig afdrukken van het communicatiebeheerrapport.")
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Algemene instellingen].
3.
Druk op [Communicatiebeheerrapport].
4.
Geef elke instelling op → druk op [OK].
<Autom. afdrukken (100 verz.)>:
Selecteer [Aan] om het communicatiebeheerrapport automatisch af te drukken wanneer er 100 verzend- en ontvangstopdrachten zijn uitgevoerd.
<Geef afdruktijd aan>:
Als u het rapport op een aangegeven tijdstip wilt afdrukken, drukt u op [Aan] → voer de tijd in met gebruik van - (numerieke toetsen).
De tijd wordt weergegeven volgens het 24-uur systeem. Voer de tijd in als viercijferig nummer inclusief nullen.
Voorbeelden:
7:05 a.m. → 0705
11:18 p.m. → 2318
Als u een vergissing maakt tijdens het invoeren van het tijdstip, voert u een ander viercijferig nummer in.
Indien het aantal verzonden en ontvangen verzendingen voor een bepaald tijdstip meer dan 100 bedraagt, dan wordt er een communicatiebeheerrapport met de meest recente 100 verzendingen afgedrukt.
Om de verzend- en ontvangstlogboeken afzonderlijk af te drukken, drukt u op [Afzonderlijk TX/RX] om dit te selecteren.

N.B.
Als [Weergave opdrachtlog] in [Beheerinstellingen] (Instellingen/Registratie) is ingesteld op 'Uit', wordt [Communicatiebeheerrapport] niet weergegeven.
Als [Weergave opdrachtlog] in [Beheerinstellingen] (Instellingen/Registratie) is gewijzigd van 'Uit' in 'Aan', schakelen de volgende instellingen automatisch over op 'Uit':
Automatisch afdrukken (100 verzendingen)
Geef afdruktijd aan
Een lijst van verzending via e-mail, I-fax en file server wordt afgedrukt.
Als de Externe fax-kit is geactiveerd, worden de resultaten van het verzenden via fax afgedrukt.
Wanneer de melding <Controleer de printer. Bel servicetechnicus.> wordt weergegeven om aan te geven dat de afdrukfunctie niet beschikbaar is, drukt de machine automatisch een beheerrapport af nadat het probleem is opgeheven. De laatste 100 transacties worden afgedrukt op het rapport.
Voor meer informatie over het communicatiebeheerrapport raadpleegt u "RAPPORT COMMUNICATIEBEHEER TX/RX."
18JC-0AL