TLS-servercertificaat bevestigen bij verzending met WebDAV

U kunt bevestigen of het TLS-servercertificaat geldig is bij verzending met WebDAV.
U kunt de geldigheid van het certificaat en de betrouwbaarheid van de certificaatketen, en de CN (Common Name) controleren.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Algemene instellingen].
3.
Druk op [Bevestig TLS-certificaat voor WebDAV TX].
4.
Druk op [OK] → [Aan].
Selecteer [Uit] als u het TLS-servercertificaat niet wilt bevestigen bij verzending met WebDAV.
Om de CN te controleren, drukt u op [CN] voor <Voeg items toe om te contr>.

BELANGRIJK
Als u het certificaat niet controleert, wordt TLS-communicatie wel uitgevoerd, ook al is het certificaat ongeldig.
N.B.
Als er problemen zijn met het certificaat, zal verzending met WebDAV mislukken.
18JC-0C0