MDN niet via server toestaan

De machine die de I-fax ontvangt kan een MDN naar het IP-adres van de verzendende machine sturen zonder dit via een mail server te laten lopen. Een MDN is een e-mailmelding voor het controleren van het verzendresultaat.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Instellingen E-mail/I-fax].
3.
Druk op [Toestaan MDN niet via server].
4.
Druk op [OK] → [Aan].
Selecteer [Uit] om altijd de MDN (Mail Delivery Notification) via een mailserver te verzenden.
18JC-0CH