Instellen van de authentificatie gebruikersnaam als naam van afzender (TTI)

Als inloggen met SSO-H plaatsvindt, verschijnt de inlognaam bij <100> van de naam van de afzender (TTI). Als deze modus is ingesteld op 'Aan', wordt de loginnaam bij <100> gebruikt als de standaard waarde voor de naam van de afzender.
Voor informatie over de optionele producten die vereist zijn om deze functie te gebruiken, raadpleegt u "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie."
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Faxinstellingen].
3.
Druk op [Gebruik auth. gebruikersnaam als verz.naam] → [Aan] → [OK].
Druk op [Uit] als u de naam van de geauthentificeerde gebruiker niet wilt gebruiken als naam van de afzender.

N.B.
Voor meer informatie over de SSO-H-aanmeldingsservice, raadpleegt u "SSO-H (Single Sign-On H)."
18JC-0CW