Bestemmingen opslaan

Het adresboek is een functie die wordt gebruikt voor het opslaan van bestemmingen voor e-mail, fax, I-fax en file server. Het adresboek is verdeeld in 10 adreslijsten en snelkiestoetsen. U kunt maximaal 1.800 bestemmingen opslaan, inclusief 1.600 bestemmingen in adresboeken en 200 bestemmingen onder de snelkeuzetoetsen. Door een bestemming in een adresboek op te slaan, hoeft u niet elke keer het adres voor die bestemming in te voeren wanneer u er documenten naar toe wilt verzenden. Door uw eigen e-mailadres op te slaan, kunt u een antwoordadres eenvoudig aangeven en de functie Melding opdracht voltooid gebruiken.
Als u bestemmingen in het adresboek opslaat, kunt u ze ook snel en gemakkelijk aangeven bij het configureren van diverse instellingen.
Voor het gebruik van de faxfunctie zijn optionele producten nodig. Zie "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie." voor informatie over de optionele producten die zijn vereist om de faxfunctie te gebruiken.
U kunt de volgende typen bestemmingen opslaan in het adresboek.

E-mail

U kunt e-mailadressen opslaan.
E-mailadressen die zijn verkregen door met een LDAP-server in de directory listings van een in het netwerk opgenomen server te zoeken, kunnen eveneens worden opgeslagen.

Fax

U kunt faxnummers plus subadressen en wachtwoorden opslaan.
Faxnummers die zijn verkregen door met een LDAP-server in de directory listings van een in het netwerk opgenomen server te zoeken, kunnen eveneens worden opgeslagen.

I-fax

U kunt de I-fax adressen, de modus en de bestemmingscondities opslaan.
E-mailadressen die zijn verkregen door met een LDAP-server in de directory listings van een in het netwerk opgenomen server te zoeken, kunnen eveneens worden opgeslagen als I-fax adressen.

Bestand

U kunt een protocol, hostnaam, mappenpad, etc. aangeven voor het opslaan van gescande documenten in een file server.

Groep

U kunt meerdere bestemmingen van verschillende typen in een groepsadres opslaan. U kunt deze geregistreerde bestemmingen groeperen en gebruiken zoals u dat wilt.

N.B.
Elk ingevoerd adres wordt beschouwd als een enkele invoer. Als u een bepaald e-mailadres in een groepsadres registreert, worden het e-mailadres en het groepsadres als twee afzonderlijke invoeren geteld. Hetzelfde geldt als u een faxnummer registreert in een groepsadres - het faxnummer en het groepsadres worden geteld als twee afzonderlijke vermeldingen.
U kunt e-mail, I-fax, file servers en groepsadressen registreren.
Als de faxkaart is geïnstalleerd of de Externe fax-kit is geactiveerd, kunt u faxnummers en groepadressen die faxbestemmingen bevatten opslaan in het adresboek.
Bestemmingen die zijn opgeslagen in het Adresboek kunnen naar uw computer worden geëxporteerd als een bestand en later in de machine worden geïmporteerd. Voor instructies over het opslaan van een bestemming raadpleegt u "Loading an Address List."
Als u bestemmingen wilt beheren met behulp van de modus Toegangsnummerbeheer, stel [Beheer toegangsnummers adresboek] in op 'Aan' bij [Stel bestemming in] (Instellingen/Registratie). (Zie "Adresboek beheren met toegangsnummers.")
Als er een verplichte instelling voor een bestemming is die nog niet is ingesteld na het opslaan van het toegangsnummer, dan verschijnt opnieuw het scherm voor het aangeven van de instellingen voor de bestemmingen.
Een toegangsnummer kan uit maximaal zeven cijfers bestaan. Voert u minder dan zeven cijfers in, dan slaat de machine het toegangsnummer op met nullen voor het nummer.
Voorbeeld: Als <321> is ingevoerd, wordt <0000321> opgeslagen.
U kunt geen toegangsnummer met alleen maar nullen opslaan, zoals <0000000>. Als u een nummer invoert dat begint met nullen, zoals <02> of <002>, worden de nullen genegeerd en wordt het nummer opgeslagen als <0000002>, alsof u enkel <2> had ingevoerd.
U kunt geen nieuwe bestemmingen in een groepsadres opslaan. Sla bestemmingen in het adresboek vooraf op.
Wanneer u bestemmingen in een groepsadres opslaat, kunt u alleen bestemmingen selecteren en opslaan die in hetzelfde adresboek zijn opgeslagen.
Voor voorbeelden van instellingen die nodig zijn voor verzending van documenten naar een bestandsserver, raadpleegt u "Setting Up a Computer as a File Server."
18JC-0F8