De papierformaatgroep voor automatische herkenning in de papierbron instellen

U kunt voor elke papierbron een groep met papierformaten registreren, zodat het geladen papierformaat automatisch wordt vastgesteld door de machine. Deze instelling is handig als u altijd hetzelfde formaat papier laadt in een papierbron.
U kunt een groep met papierformaten instellen voor automatische papierformaatdetectie voor de papiertafel wanneer de Papiertafel-B1 is aangesloten.
BELANGRIJK
Zorg ervoor dat u het papierformaat goed instelt. Als u dat niet doet, kan het papier vastlopen.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Papierformaatgr. bij Aut. herkenning in Lade].
3.
Selecteer de groep met papierformaten die u wilt gebruiken voor automatische detectie van het papierformaat voor de verschillende papierbronnen → druk op [OK].
De details van elk item worden onderstaand getoond.
Papierlade:
Alle formaten, A/B-formaat, Inch-formaat
Papiertafel:
A/B-formaat, Inch-formaat
Elke knop vertegenwoordigt de volgende papierbronnen:
De POD Deck Lite-C1, Papiertafel-B1, Papiertafel uitlijning lade-C2 en Lade voor lange vellen-B1 zijn aangesloten.
: Papiertafel-B1, Papiertafel uitlijning lade-C2 en Lade voor lange vellen-B1
: bovenste papierlade
: middelste papierlade
: onderste papierlade
: POD Deck Lite-C1
De Magazijn met meerdere lades-C1 is aangesloten.
: bovenste papierlade
: middelste papierlade
: onderste papierlade
: bovenste papiermagazijn van de Magazijn met meerdere lades-C1
: middelste papiermagazijn van de Magazijn met meerdere lades-C1
: onderste papiermagazijn van de Magazijn met meerdere lades-C1
18JC-05L