Weergave van huidige Afdelings-ID/Gebruikersnaam

Als u een login service gebruikt, kunt u het Afdelings-ID of de gebruikersnaam die op dat moment wordt gebruikt om in te loggen op de machine in de onderste regel van het touch panel display laten weergeven.
Het item dat voor elke aanmeldingsservice verschijnt, is hieronder aangegeven:
Aanmeldingsservice
Standaardauthentificatie
Afdelings-ID
SSO-H (Single Sign-On H)
Gebr.naam
1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Weergave-instellingen] → [Weergave ID/Gebr.naam Aan/Uit].
3.
Druk op [OK] → [Aan].
Druk op [Uit] als u de afdelings-ID/gebruikersnaam niet wilt weergeven.

BELANGRIJK
Als u [Weergave ID/Gebr.naam Aan/Uit] instelt op 'Aan' en u geen aanmeldingsservice gebruikt, zal de afdelings-ID/gebruikersnaam niet verschijnen.
18JC-06H