Automatische resettijd

Als de machine gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt (nadat de laatste afdrukopdracht is uitgevoerd of op een toets is gedrukt), gaat de display automatisch naar de standaard instellingen. Deze periode wordt de "Automatische resettijd" genoemd.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Tijdklok/Energie instellingen] → [Automatische resettijd].
3.
Druk op of om de gewenste automatische resettijd op te geven → druk op [OK].

N.B.
Als u '0' selecteert, is de Automatische resettijd modus niet ingesteld.
Als de automatische resettijd verstrijkt wanneer u een login service gebruikt, gaat het scherm terug naar het scherm voor het invoeren van de gebruikersnaam en wachtwoord.
Voor informatie over de functies die worden weergegeven nadat de automatisch resettijd verstrijkt, raadpleegt u "Standaarddisplay na automatische reset."
18JC-06Y