Instellingen Automatische sluimertijd wekelijkse tijdklok

U kunt de machine instellen om dagelijks, elke dag van de week, op een bepaald tijdstip naar de Sluimer-modus te gaan.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Tijdklok/Energie instellingen] → [Automatische wekelijkse sluimertijd].
3.
Selecteer een dag → voer een tijd in met  - (numerieke toetsen) → druk op [OK].
Voer het tijdstip volgens het 24-uur systeem in met vier cijfers (inclusief nullen) maar zonder spaties.
Voorbeelden: 7:05 a.m. → 0705, 11:18 p.m. → 2318
Als u een vergissing maakt tijdens het invoeren van het tijdstip, voert u een ander viercijferig nummer in.
U kunt ook op drukken om onjuiste waarden te wissen.

N.B.
Als u zowel de [Automatische sluimertijd] als de [Automatische wekelijkse sluimertijd] instelt, krijgt de [Automatische sluimertijd] instelling prioriteit.
18JC-075