Automatische selectie papierlade inschakelen

De papierbronnen waarvoor Automatische selectie papierlade is ingesteld op 'Aan' worden gebruikt voor Automatische papierselectie en Automatische ladeomschakeling. U kunt instellen welke papierbronnen kunnen worden gebruikt voor Automatische papierselectie en Autom. ladeomschakeling met elke functie, zoals kopiëren en afdrukken.
Automatische papierselectie (APS) De machine selecteert automatisch het geschikte papierformaat (papierbron) wanneer u begint met kopiëren/afdrukken.
ADS (Automatische ladeomschakeling): Indien de geselecteerde papierbron tijdens een kopieer/afdrukopdracht leegraakt, selecteert de machine automatisch een andere papierbron die met hetzelfde formaat papier is gevuld en wordt het kopiëren/afdrukken voortgezet.
Als u bovendien [Kleur overwegen] en [Controleer type papier] instelt bij het kopiëren, dan kunt u de gedetailleerde instellingen aangeven voor het selecteren van papier.
[Kleur overwegen]:
Als u dit instelt op 'Aan', worden de instellingen die zijn aangegeven bij "Automatische selectie papierlade aangeven op basis van kleur" toegepast. Als u ander papier gebruikt voor gekleurde kopieën en zwart-wit kopieën, dan zijn de aangegeven papierbronnen alleen geschikt voor gebruik met Automatische papierselectie en Automatische ladeomschakeling.
[Controleer type papier]
Als het papier in de geselecteerde papierbron opraakt tijdens een kopieeropdracht, wordt een andere papierbron met hetzelfde type papier geselecteerd als resultaat van Automatische ladeomschakeling. Als u het instelt op 'Aan', worden papierbronnen met andere types papier niet geselecteerd, zelfs als er papier van hetzelfde formaat is geplaatst in de papierbron.
U kunt papierbronnen registreren als groep voor het afdrukken vanuit een computer.
[Groep gebruiken]:
Als u deze optie instelt op 'Aan', worden papierbronnen ingesteld als een groep. Wanneer de papierbron die is aangegeven in het printerstuurprogramma leegraakt tijdens het afdrukken, selecteert de machine automatisch een papierbron in dezelfde groep, en gaat het afdrukken door.
Kopiëren
De papierbronnen waarvoor Automatische selectie papierlade is ingesteld op 'Aan' en die voldoen aan de volgende voorwaarden kunnen worden gebruikt voor Automatische papierselectie en Automatische lade-omschakeling.
Automatische papier selectie*1
Automatische ladeomschakeling
Als [Controleer type papier] is ingeschakeld
Dun 1, Dun 2, Normaal 1, Normaal 2, Gerecycled 1, Gerecycled 2, Gerecycled 3, Gebruiker*2
Als er een papierbron is met papier van hetzelfde type en dezelfde kleur, wordt automatisch deze papierbron gebruikt en wordt het afdrukken voortgezet.
Als [Controleer type papier] en [Kleur overwegen] zijn ingeschakeld
Dun 1, Dun 2, Normaal 1, Normaal 2, Gerecycled 1, Gerecycled 2, Gerecycled 3, Gebruiker*2
Instellingen in "Automatische selectie papierlade aangeven op basis van kleur" (Kleur/Z/W) komen overeen met de opgegeven kleurmodus
Als er een papierbron is met papier van hetzelfde formaat en type en dezelfde kleur en instellingen bij "Automatische selectie papierlade aangeven op basis van kleur" (Kleur/Z/W), wordt automatisch deze papierbron gebruikt en wordt het afdrukken voortgezet.
Als [Controleer type papier] en [Kleur overwegen] zijn uitgeschakeld
Dun 1, Dun 2, Normaal 1, Normaal 2, Gerecycled 1, Gerecycled 2, Gerecycled 3, Kleur 1, Kleur 2, Dik 1, Dik 2, Dik 3, Dik 4, Gebruiker*3
Als er een papierbron is met papier van hetzelfde formaat en het papiertype kan worden gebruikt met Automatische papierselectie, wordt automatisch deze papierbron gebruikt en wordt het afdrukken voortgezet.
*1 Afhankelijk van het papierformaat, zoals gebruikerspapier, is het papier mogelijk niet geschikt voor gebruik met Automatische papierselectie.
*2 Vellen papier die gelijk zijn aan papier van het type Dun 1, Dun 2, Normaal 1, Normaal 1, of Gerecycled 1, Gerecycled 2 of Gerecycled 3.
*3 Papier gelijk aan papier van het type Dun 1, Dun 2, Normaal 1, Normaal 2, Gerecycled 1, Gerecycled 2, Gerecycled 3, Kleur 1, Kleur 2, Dik 1, Dik 2, Dik 3 of Dik 4.
Afdruk (Afdrukken via een computer)
De papierbronnen waarvoor Automatische selectie papierlade is ingesteld op 'Aan' en die zijn voorzien van de volgende papiertypen kunnen worden gebruikt voor Automatische papierselectie en Automatische lade-omschakeling.
Instellingen van het printerstuurprogramma
Automatische papierselectie
Automatische ladeomschakeling
Als het papiertype is opgegeven in [Papiertype]
Alle papiertypen die op de machine beschikbaar kunnen worden gebruikt voor Automatische papierselectie als ze overeenkomen met de papiertypen die op het printerstuurprogramma zijn aangegeven.
Als er een papierbron is met papier van hetzelfde type en dezelfde kleur, wordt automatisch deze papierbron gebruikt en wordt het afdrukken voortgezet.
Als [Auto] is ingesteld voor [Papierinvoer]
Dun 1, Dun 2, Normaal 1, Normaal 2, Gerecycled 1, Gerecycled 2, Gerecycled 3, Kleur 1, Kleur 2, Dik 1, Dik 2, Dik 3, Dik 4, Gebruiker*3
Als er een papierbron is met papier van hetzelfde formaat en het papiertype kan worden gebruikt met Automatische papierselectie, wordt automatisch deze papierbron gebruikt en wordt het afdrukken voortgezet.
Als er een specifieke papierbron is ingesteld voor [Papierinvoer]
Dun 1, Dun 2, Normaal 1, Normaal 2, Gerecycled 1, Gerecycled 2, Gerecycled 3, Kleur 1, Kleur 2, Dik 1, Dik 2, Dik 3, Dik 4, Gebruiker*3
Als [Groep gebruiken] is ingesteld op 'Aan', wordt automatisch van papierlade gewisseld binnen de groep met papierbronnen.*4
Als de groep een papierbron bevat met papier van hetzelfde formaat en het papiertype kan worden gebruikt met Automatische papierselectie, wordt automatisch deze papierbron gebruikt en wordt het afdrukken voortgezet.
*3 Papier gelijk aan papier van het type Dun 1, Dun 2, Normaal 1, Normaal 2, Gerecycled 1, Gerecycled 2, Gerecycled 3, Kleur 1, Kleur 2, Dik 1, Dik 2, Dik 3 of Dik 4.
*4 Als [Groep gebruiken] is uitgeschakeld, wordt automatische ladeomschakeling niet uitgevoerd.
Toegang opgeslagen bestanden (postvak)
Afdrukken van gescande documenten die zijn opgeslagen in de machine:
De papierbronnen waarvoor Automatische selectie papierlade is ingesteld op 'Aan' en die zijn voorzien van de volgende papiertypen kunnen worden gebruikt voor Automatische papierselectie en Automatische lade-omschakeling.
Automatische papier selectie*1
Automatische ladeomschakeling
Dun 1, Dun 2, Normaal 1, Normaal 2, Gerecycled 1, Gerecycled 2, Gerecycled 3, Kleur 1, Kleur 2, Dik 1, Dik 2, Dik 3, Dik 4, Gebruiker*3
Als er een papierbron is met papier van hetzelfde formaat en het papiertype kan worden gebruikt met Automatische papierselectie, wordt automatisch deze papierbron gebruikt en wordt het afdrukken voortgezet.
*1 Afhankelijk van het papierformaat, zoals gebruikerspapier, is het papier mogelijk niet geschikt voor gebruik met Automatische papierselectie.
*3 papier gelijk aan papier van het type Dun 1, Dun 2, Normaal 1, Normaal 2, Gerecycled 1, Gerecycled 2, Gerecycled 3, Kleur 1, Kleur 2, Dik 1, Dik 2, Dik 3, Dik 4.
Afdrukken van documenten die zijn opgeslagen via het printerstuurprogramma:
Als u afdrukt zonder de instellingen op de machine te wijzigen, voer dan dezelfde handelingen uit als Afdruk (Afdrukken via een computer).
Als u instellingen op de machine wijzigt en afdrukt, voer dan dezelfde handelingen uit als die zijn beschreven voor afdrukken van gescande documenten die zijn opgeslagen in de machine.
Toegang tot opgeslagen bestanden (geheugenmedia)
De papierbronnen waarvoor Automatische selectie papierlade is ingesteld op 'Aan' en die zijn voorzien van de volgende papiertypen kunnen worden gebruikt voor Automatische papierselectie en Automatische lade-omschakeling.
Automatische papier selectie*1
Automatische lade-omschakeling*5
Dun 1, Dun 2, Normaal 1, Normaal 2, Gerecycled 1, Gerecycled 2, Gerecycled 3, Kleur 1, Kleur 2, Dik 1, Dik 2, Dik 3, Dik 4, Gebruiker*3
Als er een papierbron is met papier van hetzelfde formaat en het papiertype kan worden gebruikt met Automatische papierselectie, wordt automatisch deze papierbron gebruikt en wordt het afdrukken voortgezet.
*1 Afhankelijk van het papierformaat, zoals gebruikerspapier, is het papier mogelijk niet geschikt voor gebruik met Automatische papierselectie.
*3 papier gelijk aan papier van het type Dun 1, Dun 2, Normaal 1, Normaal 2, Gerecycled 1, Gerecycled 2, Gerecycled 3, Kleur 1, Kleur 2, Dik 1, Dik 2, Dik 3, Dik 4.
*5 Als er een papierbron is opgegeven, wordt er niet automatisch van lade gewisseld.
Ontvangen
De papierbronnen waarvoor Automatische selectie papierlade is ingesteld op 'Aan' en die zijn voorzien van A3, A4, A4R of A5R-papier kunnen worden gebruikt voor Automatische papierselectie en Automatische lade-omschakeling. De beschikbare papiertypen worden aangegeven in de onderstaande tabel.
Automatische papierselectie
Automatische ladeomschakeling
Dun 1, Dun 2, Normaal 1, Normaal 2, Gerecycled 1, Gerecycled 2, Gerecycled 3, Kleur 1, Kleur 2, Gebruiker*6
*6 Papier gelijk aan papier van het type Dun 1, Dun 2, Normaal 1, Normaal 2, Gerecycled 1, Gerecycled 2, Gerecycled 3, Kleur 1 of Kleur 2.
Overige (Afdrukrapport)
De papierbronnen waarvoor Automatische selectie papierlade is ingesteld op 'Aan' en die zijn voorzien van A3, A4 of A4R-papier kunnen worden gebruikt voor Automatische papierselectie en Automatische lade-omschakeling. De beschikbare papiertypen worden aangegeven in de onderstaande tabel.
Automatische papierselectie
Automatische ladeomschakeling
Dun 1, Dun 2, Normaal 1, Normaal 2, Gerecycled 1, Gerecycled 2, Gerecycled 3, Gebruiker*2
Als er een papierbron is met papier van hetzelfde type en dezelfde kleur, wordt automatisch deze papierbron gebruikt en wordt het afdrukken voortgezet.
*2 Vellen papier die gelijk zijn aan papier van het type Dun 1, Dun 2, Normaal 1, Normaal 1, of Gerecycled 1, Gerecycled 2 of Gerecycled 3.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Algemeen] → [Instellingen Papierinvoer].
3.
Druk op [Autom. selectie papierlade Aan/Uit].
4.
Selecteer de gewenste functie → druk op [Aan] voor elke papierbron → druk op [OK].
Druk op [Uit] als u niet automatisch wilt selecteren.
[Overige] wordt gebruikt voor het opgeven van de papierbron voor het afdrukken van rapporten.
Elke knop vertegenwoordigt de volgende papierbronnen:
De POD Deck Lite-C1, Papiertafel-B1, Papiertafel uitlijning lade-C2 en Lade voor lange vellen-B1 zijn aangesloten.
: Papiertafel-B1, Papiertafel uitlijning lade-C2 en Lade voor lange vellen-B1
: bovenste papierlade
: middelste papierlade
: onderste papierlade
: POD Deck Lite-C1
De Magazijn met meerdere lades-C1 is aangesloten.
: bovenste papierlade
: middelste papierlade
: onderste papierlade
: bovenste papiermagazijn van de Magazijn met meerdere lades-C1
: middelste papiermagazijn van de Magazijn met meerdere lades-C1
: onderste papiermagazijn van de Magazijn met meerdere lades-C1
N.B.
U kunt automatische selectie van de papierlade instellen voor de papiertafel wanneer de Papiertafel-B1 is aangesloten. (Zie "Papiertafel-B1.")
Tenminste één van de papierbronnen, behalve de Papiertafel-B1, moet worden ingesteld op Aan.
Als u [Kopie] selecteert, kunt u instellen of rekening moet worden gehouden met de kleurmodus.
Als u [Kleur overwegen] instelt op 'Aan', wordt de papierbron automatisch geselecteerd afhankelijk van de kleurmodus (bijv. papier voor gekleurde kopieën zoals normaal papier wordt geselecteerd voor gekleurde kopieën, of papier voor zwart-wit kopieën zoals gerecycled papier wordt geselecteerd voor zwart-wit kopieën). Zie "Automatische selectie papierlade aangeven op basis van kleur." voor meer informatie
Als u [Kleur overwegen] instelt op 'Uit', wordt de papierbron niet automatisch op de kleurmodus geselecteerd.
Als u [Kleur overwegen] instelt op 'Aan', wordt [Controleer type papier] ook ingesteld op 'Aan'.
Als u [Kopie] selecteert, kunt u instellen of rekening moet worden gehouden met het papiertype.
Als u [Controleer type papier] instelt op 'Aan', wordt geen papier ingevoerd uit een andere papierbron wanneer de oorspronkelijke papierbron leeg is, tenzij er een andere papierbron is met papier van hetzelfde type en formaat. Voor meer informatie over opgeslagen papiertypen raadpleegt u "De toestand van verbruiksartikelen en andere informatie nakijken."
Als u [Controleer type papier] instelt op 'Uit', wordt papier ingevoerd uit een andere papierbron wanneer de oorspronkelijke papierbron leeg is zolang er papier van hetzelfde type en formaat in die papierbron aanwezig is.
Als u drukt op [Optimale productiviteit] wordt de papierbron automatisch gewijzigd voordat het papier volledig op is en zal de papieraanvoer ongestoord doorgaan.
Als u [Printer] selecteert, kunt u instellen of papierbronnen als groep moeten worden ingesteld.
Als u [Groep gebruiken] instelt op 'Aan', worden papierbronnen ingesteld als groep. Wanneer een specifieke papierbron is geselecteerd in het printerstuurprogramma, wordt Automatische ladeomschakeling uitgevoerd in de groep.
Als u [Groep gebruiken] instelt op 'Uit', worden papierbronnen niet ingesteld als groep. Wanneer een specifieke papierbron is geselecteerd in het printerstuurprogramma, wordt Automatische ladeomschakeling niet uitgevoerd.
5.
Druk op [OK].
18JC-07S