Het maximum aantal vellen papier om in de stapelaar te plaatsen opgeven

U kunt het maximum aantal vellen papier om in de stapelaar te plaatsen opgeven.
Deze modus kan worden ingesteld als de Hogecapaciteitstapelaar-H1 is aangesloten. (Zie "Hogecapaciteitstapelaar-H1.")
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Algemeen] → [Instellingen Papieruitvoer].
3.
Druk op [Geef max. aantal vellen voor stapelaar aan].
4.
Druk op [OK] → [Aan].
Selecteer [Uit] als u het maximumaantal vellen papier dat u in de stapelaar wilt plaatsen, niet wilt opgeven.
5.
Druk op [-] of [+] om het maximumaantal vellen papier dat u in de stapelaar wilt plaatsen, op te geven → [OK].

N.B.
Maximaal 3000 vellen kunnen worden opgegeven.
Als het aantal vellen bijna op het maximum staat ingesteld, kan het afdrukken stoppen voor de vullimiet die u hebt opgegeven, is bereikt vanwege de staat van het papier, zoals gekruld papier of de papierdikte.
18JC-080